16 August, 2011

Plus Minus In Microcontroller 8052

Seperti mana yang kita tahu, parking digunakan sejak dahulu lagi. Tetapi pada zaman itu sistem parkir masih tidak terancang. Masalah yang selalu dihadapi pengguna adalah bilangan parking yang terhad dan tidak mengetahui parking tersebut sudah penuh atau pun tidak. Melihat keadaan semasa, jumlah kenderaan semakin meningkat di atas jalan raya, maka satu sistem parking yang boleh memudahkan kita untuk mengetahui dalam sesebuah parking tersebut adalah penuh ataupun sebaliknya. Jadi pengguna boleh mengetahui bilangan parking yang masih kosong atau pun sudah penuh.


    Microcontroller 8085

    No comments:

    Post a Comment

    leave your link...