30 October, 2011

DSLR ASAS KEPADA MAKRO - 1


Selalunya gambar ini diambil secara dekat dan nisbahnya bersaiz 1:1 dengan subjek sebenar. Cara foto makro merujuk kepada di dalam lingkungan 1:1 hingga 1:7.

Nisbah 1:1
  • Bermaksud 1:1 imej pada foto adalam dalam saiz sebenar objek. Sebagai contoh, apabila anda merakam foto objek bersaiz 8sentimeter dan imej pada negatif  adalah 4sentimeter, imej pada foto mempunyai nisbah 1:2. jika objek bersaiz 8sentimeter dan imej pada negatif juga 8sentimeter , nisbahnya 1:1.
EF-S 60 mm f/2.8 USM lensa makro
  • Ini akan memberi hasil yang sangat baik untuk macam-macam penggunaan foto makro bunga dan benda-benda kecil , potret, dan permandanga dengan latar belakang blur.

26 October, 2011

DSLR Elemen Shutter Speed : (2-2)


Kelajuan Pengatur Menentukan Masa Cahaya Masuk Lensa Kemera

  • B - pengatur kelajuan yang boleh dibuka  seberapa lama mengikut kelajuan cahaya. Speed selalunya menggunakan Tripod
  • 1/1, 1/2, 1/4, 1/15, 1/30 - adalah kelajuan pegatup perlahan.
  • 1/60, 1/125, 1250 - kelajuan pengatup sederhana
  • 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 - kelajuan pengatup tinggi ataupun laju
DSLR Elemen Shutter Speed : (1-2)

Kelajuan Pengatur Menentukan Masa Cahaya Masuk Lensa Kemera


Peranan iso , kelajuan pengatur (shutter speed) dan apertur (aperture). ketiga-tiga elemen ini ibarat tulang belakang penting pada keseluruhan sistem kemera. 

Shutter speed  (pengatur kelajuan) ialah satu alat di dalam sesebuah kemera yang berfungsi mengatur berapa lama 'tempoh atau masa cahaya yang patut masuk ke dalam kemera melalui lensa dalam kiraan setiap saat.

Kelajuan pengatur yang biasa di lihat pada kemera  ialah B-1-2-4-8-15-30-60-125-500-1000-2000. Ada sesetengah kemara DSLR (digital single lans reflex) pula boleh  mencapai angka kelajuan pengatup sehingga 8000 dan 12000 dengan jangka hayat kemampuan pengatupnya beroperasi sehingga 300000 kali pusingan bukaan pengatur atau lebih.


leave your link...