04 June, 2012

Sistem Bekalan Kuasa VDC


Power Supply AC-DC
  1. Unit bekalan kuasa terbina daripada beberapa bahagian, bahagian utama terdiri daripada pengubah, litar penerus dan litar penapis, dan juga bahagian pengatur voltan dan rangkaian pembahagi voltan.
  2. Pengubah akan menurunkan voltan AU(AC) ke voltan AT(DC) yang sesuai, keluaran pengubah akan di tukarkan ke bentuk AT oleh penapis supaya bentuknya lurus. Litar pengatur voltan akan menstabilkan voltan keluaran sebelum diagihkan mengunakan litar pembahagi voltan.
Power Supply AC-DC

Power Supply AC-DC

  1. kebanyakan peranti atau sistem elektronik memerlukan bekalan kuasa AT untuk berfungsi. Punca bekalan kuasa yang dibekalkan ke rumah ialah voltan AU.
  2. untuk  mendapat voltan AT kita gunakan litar penerus, pnerus ialah satu litar yg menggunakan satu diod atau lebih dari satu duod untuk menukarkan voltan AU ke voltan AT berdunyut. Penerus yang akan dipincankan kepada beberapa jenis : penerus gelombang separuh,  penerus gelombang penuh, dan  penerus gelombang tertimbang.

Penerus Gelombang Separuh
Penerus Gelombang Separuh
  • semasa kitar positif isyarat masukan, diod D pincang depan. D bertindak sebagai suis tertutup maka arus boleh melaluinya. kejatuhan voltan pada RL adalah sama dengan magnitud kitar positif insyarat masukan jika kita abaikan kejatuhan coltan pada diod.
  • semasa kitar negatif isyarat masukan, dido D pincang songsan. D bertindak sebagai suis terbuka arus tidak boleh melaluinya. Kejatuhan voltan dapa RL semasa kitar negatif adalah kosong.

Penerus Gelombang Penuh
Penerus Gelombang Penuhleave your link...